Inspektsioon registreeris poole aastaga 1307 keskkonnarikkumist

Kalale! 15. juuli 2010 12:01
Keskkonnainspektsioon registreeris kuue kuuga kokku 1307 keskkonnaalast rikkumist, millest suur osa ehk 847 rikkumist pandi toime kalapüügivaldkonnas.  Rikkumiste koguarv on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oluliselt vähenenud: 2009. aastal registreeriti esimese kuue kuuga 2179 rikkumist.