Kalastuskaartide taotlemise kord muutub

Kalale! 14. august 2010 17:28
Vabariigi Valitsus kiitis heaks kalapüügiseaduse muudatused, mis täpsustavad kalastuskaardi taotlemise algusaega ning võimaldavad kalastuskaardi elektroonilist väljastamist. Üks olulisem muudatus harrastuspüüdjatele on kalastuskaartide taotlemise algusaja muutmine. “Pärast seadusemuudatuse jõustumist algab kalastuskaartide taotlemine nii elektrooniliselt kui ka Keskkonnaameti büroode kaudu samal ajal ehk kell 9,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.