2011. aastal suurenevad Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüügimahud

Kalale! 19. november 2010 12:56
15. -19. novembrini Tallinna lähedal Viimsis toimunud Eesti-Vene valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase kalapüügikomisjoni 31.

Võrreldes eelmise aastaga on Eesti kalapüügikvoot suurenenud 760 tonni. 2011. aastal saavad Eesti kalurid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kala püüda kokku 3779 tonni ulatuses, sellest ahvenat 1744, latikat 600 ja koha 600 tonni. 2010. aastal oli ahvena kvoot 1200, latikat sai püüda 460 ja koha 546 tonni.

Üle kümne aasta saab järgmisel aastal Peipsi järvest püüda ka rääbist, kelle püük seoses varude madalseisuga on olnud alates 2000. aastast keelatud. Järgmisel aastal lubatakse rääbisepüüki ühe kuu vältel 1 kuni 31. juulini ja rääbise püügikvoot on 10 tonni.

2011. aastal on oodata siiavarude jätkuvat vähenemist, mis on tingitud viljakate põlvkondade puudumisest. Tindivaru Peipsi ja Pihkva järvel on endiselt madalseisus seoses röövkalade suure arvukusega ja ebasoodsate keskkonnatingimustega.

Lisaks vahetati kohtumisel informatsiooni selle aasta 10 kuu püügitulemuste, kalavarude seisundi, kalakaitsealase töö ja ühiste teadusuuringute kohta.Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve 2011. aasta II poolaasta püügirežiim lepitakse kokku juunis 2011 Venemaal toimuval kahepoolsetel konsultatsioonidel.