Kalapüügiks ja jääl viibimiseks keelatud ala tähistamine Peipsi ja Lämmijärvel

Kalale! 14. veebruar 2011 18:10
Kalapüügiks ja jääl viibimiseks keelatud ala on Peipsi- ja Lämmijärvel tähistatud lattidele paigaldatud kollasel põhjal hoiatussiltidega eesti-, vene- ja ingliskeelse kirjaga „SEIS! EESTI PIIR“. Hoiatussiltide vahele on täiendavalt paigutatud kollase kilelindiga puitlatid kõrgusega 2 -2,5 meetrit. Ida-Virumaal Vasknarva kordoni piirilõigule on keelatud ala tähistavad hoiatussildid „SEIS! EESTI PIIR“ paigutatud 200 meetriste vahedega.

Ida-Virumaal Vasknarva kordoni piirilõigule on keelatud ala tähistavad hoiatussildid „SEIS! EESTI PIIR“ paigutatud 200 meetriste vahedega. Hoiatussiltidega varustatud lattide vahel paiknevad täiendavalt puidust latid kollaste kilelintidega. Alajõe kordoni piirilõigule on keelatud ala tähistavad hoiatussildid paigutatud 400 meetriste vahedega, nende vahel paiknevad puitlatid kollaste kilelintidega.

Jõgeva ja Tartu maakonnas Mustvee ja Varnja kordonite piirilõikudel paiknevad keelatud ala tähistavad latid 100 meetriste vahedega. Hoiatussiltide "SEIS! EESTI PIIR" vahekaugused on 200-400 meetrit, nende vahel on täiendavalt kollaste kilelintidega puitlatid.

Mehikoorma kordoni piirilõigul, mis ulatub Salu saarest Piirissaareni ning Piirissaare põhjatipust 8 kilomeetri kaugusele põhja suunas asuvad keelatud ala tähistavad latid üksteisest 150-200 meetri kaugusel. Hoiatussiltidega latid vahelduvad puitlattidega, mille tippu on kinnitatud kollane kilelint.

Pihkva järvel Värska kordoni piirilõigul on tähistatud nii kontrolljoon kui ka kalapüügiks ja jääl viibimiseks keelatud ala. Kontrolljoon on tähistatud puitlattidega, mille tipus on kollane kilelint. Keelatud ala on tähistatud hoiatussiltide ja puitlattidega, mille tipus on kollane kilelint. Tähistuste vahekaugused on 100-150 meetrit.

Ajutine kontrolljoon Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel piiriveekogudel on mõtteline joon, mis on tähistatud poide või muude tähistega. Püsiva jääkatte tekkimisel tähistatakse kordonite isikkoosseisu poolt igal talveperioodil kalapüügiks ja jääl viibimiseks keelatud ala Pihkva järvel ja Lämmijärvel 50 meetrit enne ja Peipsi järvel 200 meetrit enne välispiiri. Vastavalt Riigipiiri seadusele on kalapüügiks ja jääl viibimiseks keelatud alal liikumine keelatud.

Politsei- ja Piirivalveamet soovitab kõigil piiriveekogude jääle minejatel kaasa võtta navigatsiooniseade ja mobiiltelefon, milles on lähima kordoni number, viia end kurssi kontrolljoone kulgemisega ning jälgida paigaldatud märgistust, et vältida tahtmatuid õigusrikkumisi. Samuti tuleks talvisel ajal enne piiriveekogule suundumist ennast kurssi viia jääoludega.