15. märtsist kuni 31. augustini 2011 on keelatud Peipsi järvel nakkevõrkudega püük

Kalale! 8. märts 2011 13:17
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, millega alates 15. märtsist 2011. a keelatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel suuresilmalise nakkevõrguga kalapüük.

Arvestades Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekut, järvede kalavaru seisu ning 2011. a püügikvoote, on 15. märtsist kuni 31. augustini 2011 nakkevõrkudega püük keelatud Peipsi järvel, kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter, ning Lämmi- ja Pihkva järvel, kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

„Teadussoovitused püügikvootide kehtestamiseks antakse eeldusel, et varu majandatakse ühtlaselt terve aasta jooksul, st pool lubatud aastasest kogusaagist püütakse esimesel poolaastal ning järelejäänud osa kvoodist pärast kudeaega ja suvist juurdekasvu teisel poolaastal,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Liivika Näks. „Kui esimese poolaasta kohasaak on oluliselt suurem kui pool aastakvoodist, vähenevad sellega seoses varu juurdekasvu võimalused ja teise poolaasta püük oleks varu kaitse seisukohalt ebasoovitatav või toimuks järgmise aasta arvelt,“ märkis ta. „Jätkusuutliku kudekarja säilitamiseks on sel aastal vajalik suuresilmalise võrgupüügi piiramine, sest selle püügivahendiga saadakse enamik püütavast kohast.“

Veebruari lõpu seisuga oli Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püütud 323 tonni koha, mis on ligi 54% 2011. aasta kvoodist.

Peipsi järve kohavarude majandamine oli arutlusel ka 17. veebruaril 2011. a keskkonnaministeeriumis toimunud koosolekul, kus osalesid keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, keskkonnainspektsiooni, TÜ Eesti Mereinstituudi ja Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalurite organisatsioonide esindajad. Koosolekul otsustati, et kohavarude kaitseks tuleb käesoleva aasta esimesel poolaastal rakendada piiranguid suuresilmaliste võrkudega püügil.