Peipsi järv vabanes ligi kaheksasajast vanast nakkevõrgust

Kalale! 14. juuni 2011 13:34
Keskkonnainspektsiooni ja kalurite poolt läbiviidud Peipsi järve puhastustalgutel eemaldati järvest nelja päevaga 788 vana nakkevõrku kogupikkusega üle 55 kilomeetri. Puhastusaktsiooni esimesel etapil, mis viidi läbi 1. ja 2.

Puhastusaktsiooni esimesel etapil, mis viidi läbi 1. ja 2. juunil Peipsi lõunapoolsemas osas, tragiti välja 284 nakkevõrku. 8. ja 9. juunil järve põhjaosas toimunud tragimisel oli "saak" veelgi suurem - 504 võrku. Enamasti võis olla tegemist tuule ja jääga püügikohast eemale liikunud võrkudega, mille seas oli arvatavasti ka ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrke. Esimesel päeval saadi kätte ka kümmekond Venemaa poolelt meile triivinud võrku. Võrkude päritolule viitas nende küljes olev märgistus.

Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni peainspektor-nõunik Tõnis Saariste hindab ettevõtmise igati kordaläinuks, sest järv vabanes suurest hulgast järve risustavatest ja kalavarusid kahjustavatest nakkevõrkudest. Nelja varasema aktsiooniga võrreldes saadi kätte rekordkogus võrke. 2008. aastal tragiti viie päevaga välja 667 võrku, mis oli senine rekord. Seekordse aktsiooni läbiviimist soosis ka ilm.

Ettevõtmises osalenud kalurid pidasid vanade võrkude järvest eemaldamist samuti oluliseks ning on valmis edaspidigi võrkude tragimisel kaasa lööma.

Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu sõnul on oluline veel see, et kõik järvest väljatõmmatud võrgud olid vanad, juba varasemal perioodil vette triivima jäänud. Niiöelda värskeid, kevadisel keeluajal pandud võrke ei olnud, mis näitab, et õiguskuulekus Peipsil on paranenud. Samuti tasub ära märkida kalurite panust aktsioonil osalemisse, mis näitab ka nende tõsist suhtumist järve kalavarude säästlikumasse majandamisse.

Oma osa olukorra paranemisel võib olla ka etteteatamise süsteemil. Kaluritel on kohustus püügilt naasmisel püütud kalakogustest ette teatada, mis ühtpidi distsiplineerib kalureid ja samas annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse ning ülevaate järvel toimuvast.

Võrkude otsimisel ja tragimisel osales esimesel etapil kokku 12 alust, sealhulgas seitse inspektsiooni poolt ja viis Peipsi kalurite ühingusse kuuluvatest kalapüügifirmadest. Teisel etapil oli väljas kuus alust inspektsioonist ja neli kalurite poolt.

Ettevõtmist finantseeris Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainspektsioon korraldas Peipsi järve võrkudest puhastamist juba viiendat korda. Viie aktsiooni tulemusena on Peipsi järvest eemaldatud kokku 2299 võrku, mille kogupikkuseks võib arvestada rohkem kui 160 kilomeetrit.