Kalapüük

Valvetelefonile 1313 laekus aastaga ligi 35 tuhat teadet 

Kalale!, 16. jaanuar 2012 17:33
Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 laekus möödunud aastal kokku 34 563 teadet ehk keskmiselt 2880 teadet kuus. Teadetest moodustasid suurima grupi kalapüügi eelteated. Nimelt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel, samuti Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada, mis annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Teadetest moodustasid suurima grupi kalapüügi eelteated. Nimelt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel, samuti Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada, mis annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse. Läänemerel püüdnud laevadelt tuli möödunud aastal 4184 ja Peipsilt 10 407 teadet.

Lisaks kalapüügi eelteadetele saabus valvetelefonile 8971 kaebust, vihjet ja infopäringut, mis puudutasid erinevaid keskkonnavaldkondi. Arvukamalt tuli teateid välisõhu probleemide, kalapüügi, veekaitse ja jäätmekäitluse kohta, vastavalt 1073, 644, 498 ja 436 teadet.

Keskkonnaprobleeme ja võimalikke õigusrikkumisi puudutavad teated suunatakse kontrollimiseks ja infoks Keskkonnainspektsiooni vastavale regioonile. Paljudel juhtudel on taolistel teadetel tähtis roll keskkonnaalase rikkumise õigeaegsel avastamisel ja ka ennetamisel.

Suure osa valvetelefonile tulevatest teadetest moodustavad teated, mis ei kuulu Keskkonnainspektsiooni pädevusse ja mis edastatakse kokkulepitud korra järgi vastavat pädevust omavale ametkonnale või organisatsioonile. Näiteks edastatakse teated maanteedel hukkunud või viga saanud suurulukite kohta kohalikele jahiseltsidele, kes looma teelt minema toimetavad. Sellesisulisi teateid tuli 2011. aastal kokku 2698.

1313-le saabuvate teadete iseloom ja arv on hooajati erinevad. Nii tuleb kevadel püügihooaja alguses ja kalade kudeperioodil arvukamalt kalapüüki puudutavaid teateid, suvel sagenevad teated korrarikkumistest kaitsealadel või üldse looduses.

Möödunud aastal registreeriti enim ehk 3951 teadet maikuus, seevastu detsembris laekus 1261 teadet.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313 alustas tööd 2001. aastal inspektsiooni vajadusi silmas pidades ehk keskkonnaalaseid õigusrikkumisi puudutava teabe saamiseks. Nii telefoni kasutusala kui ka sissetulevate kõnede arv on aasta-aastalt kasvanud.

Alates 2009. aastast opereerib valvetelefoni 1313 Häirekeskus.