Tööpakkumine: Keskkonnainspektsioon otsib Pärnusse kalakaitse suuna inspektorit

Kalale! 22. august 2012 20:20
Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev riigiasutus, mis koordineerib ja teostab looduskeskkonna ja -varade kasutamise alast järelevalvet, kohaldades seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni vahendeid. Keskkonnainspektsiooni missioon on õiguskuulekuse tagamine keskkonnavaldkonnas eesmärgiga säilitada ja parandada keskkonnaseisundit. Visioon on olla avatud ja usaldusväärne asutus, mis töötab süsteemselt ja tulemuslikult keskkonnavaldkonnas õiguskuulekuse paranemise ja puhta keskkonna nimel.

OTSIME PÄRNUSSE KESKKONNAKAITSEINSPEKTORIT KALAKAITSE SUUNAL

Tööülesanded:

keskkonnajärelevalve teostamine:

• keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine kalakaitse suunal

• väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste menetlustoimingute teostamine ning keskkonnale tekitatud kahjude arvestamine ja sissenõudmine

• oma töövaldkonnas kaebuste ja avalduste lahendamine

Nõudmised kandidaadile:

• keskkonna- või õigusalane kõrg- või eriharidus (kalandus, veeökosüsteemid)

• kõrgtasemel eesti keele oskus

• kesktasemel vene või inglise keele oskus

• arvuti kasutamise oskus

• hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus ja pingetaluvus

• iseseisvus ja otsustusvõime

• kehtivate autojuhilubade olemasolu

• hea füüsiline tervis (oluline osa tööajast tuleb veeta väljas)

Kasuks tuleb:

• töökogemus kalanduse valdkonnas

• õigusalased teadmised (menetluste läbiviimine)

• piirkonna hea tundmine

• väikelaevajuhi tunnistus

Omalt poolt pakume:

• huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd - ükski inspektori päev ei sarnane teisele

• väljaõpet ning erialaseid täiendkoolitusi

• paindlikku tööaega

• sõbralikku kollektiivi

• kaasaegset töökeskkonda ja järelevalvetehnikat

• palka alates 640 eurot kuus (brutopalk)

Tööle asumine: kokkuleppel

Teenistuskoha aadress: Roheline 64, Pärnu

Lisainfo personaliosakonna peaspetsialistilt: Triin Sikkal, 696 2239 või triin.sikkal@kki.ee

Kandideerimiseks saata hiljemalt 29. augustiks 2012 sooviavaldus ja CV märgusõnaga „Pärnu keskkonnakaitseinspektor“ läbi CV-Keskuse või CV-Online, Keskkonnainspektsioon