Pärnu lahel avastati kalastajate hulgas seaduserikkujaid

Kalale! 19. jaanuar 2013 18:01
Keskkonnainspektsioon ning Politsei- ja Piirivalveamet korraldasid 17. jaanuaril Pärnu lahel järjekordse ühisreidi. Paari tunni jooksul kontrolliti Liu-Lindi-Valgeranna piirkonnas 44 harrastuskalastajat.

Kalapüügieeskirja järgi võib õngepüügil kaaspüügina püütud alamõõduliste ahvenate osakaal olla üks protsent saagist, see tähendab 100 mõõdulise ahvena seas võib olla üks alamõõduline ahven. Nõuetest mittekinnipidamine toob kaasa trahvi, lisaks sellele tuleb iga liigse alamõõdulise ahvena eest maksta 16 euro suurune kahjutasu.

"Seega peaks iga kalamees tõsiselt mõtlema, enne kui alamõõdulise kala kotti paneb. Paljude jaoks tuleb kahjusumma suurus aga üldse üllatusena," märkis Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõunik Enn Keeman.

Seekordsetest seaduserikkujatest kolm olid Läti kodanikud ja kaks kohalikud harrastuspüüdjad. "Üks kohalikest töötab kutselise kalurina ja on varemgi kalapüüginõuete vastu eksinud, näiteks osales ta eelmisel aastal elektripüügivahendiga kalapüügil Pärnu jõel," lisas Keeman.

Inspektorid teevad Pärnu lahel pidevalt järelevalvet, jätkuvad ka regulaarsed ühiskontrollid Politsei- ja Piirivalveametiga.