Kalapüük

Peipsil läbiviidud suuroperatsioon andis sealsest püügitegevusest põhjaliku ülevaate 

Kalale!, 21. mai 2013 14:37
Keskkonnainspektsiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti poolt Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel läbi viidud kolmepäevane ühisoperatsioon andis selle piirkonna püügitegevusest põhjaliku ülevaate, mis võimaldab edaspidi järelevalvet tõhusamalt korraldada.  Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve puhul on tegemist ühe meie olulisema püügipiirkonnaga, kus toimub nii aktiivne kutseline püük kui ka harrastuspüük. Igapäevast kalapüügijärelevalvet teeb Keskkonnainspektsioon, samuti hoiab veekogul toimuval silma peal Politsei- ja Piirivalveamet.