Kurtna järvede veetase võib veelgi langeda

Kalale! 11. september 2013 15:44
Kui kolmes aastase suurima veetaseme langusega järves juuni lõpuks olukord mõnevõrra paranes, siis nüüd on alanud uus langus, millele külm talv võib veelgi hoogu anda.  Mai lõpus lõi Tallinna ülikooli ökoloogia instituudi järveuuringute töörühm häirekella: aasta väldanud veetaseme mõõtmised Kurtna järvestiku järvedes näitasid ootamatult järsku veetaseme alanemist kolmes Natura elupaigatüübi umbjärves – Martiska järves, Kuradijärves ja Ahnejärves -, kus aastaga oli veetase alanenud kuni 80 sentimeetrit. Järgnes kuivapoolne suvi, mis sademete vähesuse poolest ei jäänud väga palju alla 2010.