Globaalne soojenemine võib soodustada mürgiste metallide kuhjumist kalades

Kalale! 9. oktoober 2013 09:41
Kliima muutusest tulenev ookeani pinna temperatuuride tõus võib viia olukorrani, kus kaladesse kuhjub rohkem elavhõbedat; see suurendab aga mereande söövate inimeste terviseriske. Nii näitasid Dartmouthi teadlased ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringus. Kuni siiani olid teadmised globaalse soojenemise mõjudest elavhõbeda kuhjumisele mereelustikus suhteliselt kesised.