Kalapüük

Keskkonnaamet kiitis heaks Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruande 

Kalale!, 13. november 2013 07:47
Keskkonnaamet saatis AS´le Raju otsuse, millega kiidab heaks Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande. Keskkonnaamet leidis KMH aruande läbitöötamise järeldusena, et hüdroenergia tootmine ei ole võimalik, kuna KMH aruanne jätab üles põhjendatud ja teaduslikud kahtlused kavandatava tegevuse negatiivse mõju osas Natura 2000 alale. Amet jõudis veendumusele, et KMH aruanne vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning arendaja saab selle alusel astuda samme tagamaks Sindi paisul veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine.