Kuidas siis ikkagi kobrast tõrjuda?

Kalale! 16. detsember 2013 07:11
Kommentaare eelmises Metsalehes Ida-Virumaa ja Pärnumaa näitel tõstatatud kopra-probleemile. Riik seirab ja maaomanik ohjab. Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna juhataja Peep Männil selgitab, et kobras on küll ELi loodusdirektiivi V lisa liik, kuid tema ohjeldamiseks või kaitseks ekstra tegevuskava ei ole praegu Eestis vaja koostada.