Kalapüük

Teadlased asuvad kalavarude suuruse hindamise metoodikate kallale 

Kalale!, 7. jaanuar 2014 11:24
Tartu ülikooli Eesti mereinstituut on juhtpartner Läänemere uuringute suurprojektis Bonus INSPIRE, mille ühe olulisema rakendusliku tulemusena töötatakse välja lestavarude suuruse hinnangu meetodid ning täiustatakse räime, kilu ja tursavarude hindamise metoodikaid. Läänemeri on liigivaene ja suhteliselt lihtsa toiduvõrgustikuga heterogeenne meri, kus keskkonnaparameetrid on väga varieeruvad. See omakorda määrab ka mere elustiku liigilise koosseisu ja selle ajalis-ruumilise dünaamika.