Politsei tuletab meelde: merejääl liikudes tuleb olla ettevaatlik

Kalale! 1. veebruar 2014 06:05
Politsei tuletab meelde, et tulenevalt ilmastiku- ja jääolude kiirest muutumisest tuleb merel liikumisel sõidukiga ja jalgsi veenduda oma ohutuses. Seoses pikalt püsinud külmakraadidega on merejääl liiklus muutunud sagedaseks. Ka eesootaval nädalavahetusel on merejääle oodata väga erinevate huvidega inimesi.

Seoses pikalt püsinud külmakraadidega on merejääl liiklus muutunud sagedaseks. Ka eesootaval nädalavahetusel on merejääle oodata väga erinevate huvidega inimesi. Seetõttu tasub meeles pidada, et kuigi merejää on paljudes kohtades piisava kandevõimega, on ennekõike tegemist loodusliku nähtusega, mille puhul peab pöörama täiendavat tähelepanu oma ohutusele.

Sõidukiga liikumine merejääl on turvaline vaid ametlikult avatud jääteedel, millest hetkel on avatud Rohuküla–Vormsi ja Haapsalu–Noarootsi vahelised. Kõik teised võimalikud liikumistrajektoorid merejääl võivad olla ohtlikud ja seda tuleks vältida. Lisaks tuletab politsei meelde, et ka jääl sõiduki juhtimisel kehtivad liiklusseadusest tulenevad nõudmised, millega on joobes juhtimine keelatud ja karistatav. Kuna merejääl liikumine võib olla ohtlik, soovitab politsei jalgsi liikujatel külmarohuks alkoholi mitte tarvitada. Kindlasti tuleb vältida lumesaju ja pimeda kätte jäämist merejääl, mis suurendab ohtu eksida.

Jääolud on muutlikud ja seepärast tasub enne jääle minekut kontrollida selle olukorda konkreetses piirkonnas, kas politsei kodulehelt www.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud/ või Ilmateenistuse jääkaardilt.

Politsei paneb kõigile nädalavahetusel merejääle minna soovijatele südamele, et nad annaksid oma liikumistrajektoorist ja saabumise ajast teada lähedastele. Kindlasti tuleb täis laadida oma mobiiltelefoni aku, et hädaolukorras oleks võimalik abi kutsuda. Kahtlemata tasub hoida silma peal ka teiste jääl liikujate tegemistel, et vajadusel abi õigeaegselt nendeni jõuaks.

Sellel aastal on Lääne prefektuuri haldusalal merejääl juhtunud õnnetustes uppunud üks inimene ja politsei abi on vajanud viis inimest.

Tõnis Leinart

Lääne prefektuuri piiriturvalisuse talituse vanempiiriametnik