Püügikohast sõltuvad saagid sunnivad kalureid uut kvoodisüsteemi nõudma

Kalale! 13. veebruar 2014 06:26
Häädemeeste ja Tahkuranna valla kalureid ähvardab tuludest ilmajäämine, sest tõenäoliselt püüavad teiste piirkondade kalurid kvoodi enne täis, kui räim nende randa jõuab. Pärnumaa rannakalurid saatsid 15. jaanuaril pöördumise Riigikogu esimehele Ene Ergmale, põllumajandus- ja keskkonnaministeeriumile, regionaalminister Siim Kiislerile ja Pärnu maavalitsusel, kirjutas Maaleht.