Kalapüük

Lääne prefektuur tegi ettepaneku keelata Lääne-Eestis mootorsõidukitega merejääl sõitmine 

Kalale!, 14. veebruar 2014 10:34
Lääne prefektuuri piirivalvebüroo tegi merega piirnevate maakondade maavanematele ettepaneku keelata alates B-kategooria mootorsõidukitest liikumise merejääl. Erandiks on kutseline kalapüük ja ametlikud jääteed. Piirivalvebüroo juht Margus Toomsalu selgitab :“Sellise ettepaneku tingisid muutlikud jääolud ja lähiaja ilmaprognoos, mille kohaselt on oodata sadu ja tuule tugevnemist, mis mõjutab nii jääolusid kui ka nähtavust.

Piirivalvebüroo juht Margus Toomsalu selgitab :“Sellise ettepaneku tingisid muutlikud jääolud ja lähiaja ilmaprognoos, mille kohaselt on oodata sadu ja tuule tugevnemist, mis mõjutab nii jääolusid kui ka nähtavust. Meie eesmärgiks on tagada inimeste ohustus ja ära hoida õnnetusi.“

Maavanematele tehtud ettepanekus on kirjas, et keelata tuleks B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukite liikumine merejääl kuni jääolude paranemiseni või jää sulamiseni. Ettepaneku kohaselt ei peaks keeld laienema kutselistele kaluritele ja ka jääteedele, juhul kui need on ametlikult avatud.

„Loodame, et harrastuskalastajad suhtuvad kutselisele kalapüügile tehtavasse erisusse mõistvalt. Teada on, et need, kelle igapäevatööks on kalapüük, tunnevad hästi kohalikke olusid ja oskavad jää seisukorda harrastajatest paremini hinnata, “ lisab Toomsalu.

Ettepanek keelu kehtestamiseks on tehtud Pärnu- , Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa maavanematele.

Politsei- ja Piirivalveamet