Kalapüük

Rahvusvaheline meeskond arutab kalavarude kaitse küsimusi 

Kalale!, 25. veebruar 2014 08:13
Veebruari lõpul koguneb keskkonnaministeeriumis rahvusvaheline projektimeeskond kalavarude säästliku kasutamise tagamiseks BONUS projekti arutelule. Projekti „Ruumiliste protsesside arvestamine ökosüsteemi mudelites tagamaks kalavarude säästlik kasutamine“ (INSPIRE) peamine eesmärk on töötada välja meetodid hindamaks Läänemere keskkonnatingimuste ajalis-ruumilise varieeruvuse olulisust peamiste töönduskalade varude – räim, kilu, tursk ja lest – ökosüsteemipõhiseks majandamiseks. INSPIRE ühe olulisema rakendusliku tulemusena töötatakse välja lestavarude suuruse hinnangu meetodid ning täiustatakse räime, kilu ja tursavarude hindamise metoodikaid.