Kalapüük

Keskkonda puudutav teave muutub kättesaadavamaks 

Kalale!, 6. märts 2014 11:38
Valitsus kiitis tänasel istungil heaks keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse esitatud eelnõu, mille kohaselt peab keskkonda puudutav teave olema avalik ning pandi paika ka info andmisest keeldumise kord. Eestis reguleerivad juurdepääsu keskkonnateabele keskkonnaseadustiku üldosa seadus, avaliku teabe seadus ja keskkonnaregistri seadus. Praegu kehtiva avaliku teabe seaduse kohaselt peab avalik olema info keskkonnaseisundi kohta, kuid nüüd tuleb avalikustada ka info heidete kohta.

Eestis reguleerivad juurdepääsu keskkonnateabele keskkonnaseadustiku üldosa seadus, avaliku teabe seadus ja keskkonnaregistri seadus.

Praegu kehtiva avaliku teabe seaduse kohaselt peab avalik olema info keskkonnaseisundi kohta, kuid nüüd tuleb avalikustada ka info heidete kohta. See tähendab, et avalikkusel on võimalik saada lihtsamini teavet näiteks puhastist väljuvate ainete kohta, juhul kui neid andmeid kogutakse.

Lisaks tuleb edaspidi keskkonnateabe väljastamisest keeldumisel iga kord kaaluda, kas teabe väljastamisest keeldumise huvi kaalub üles võimaliku avaliku huvi teabe väljastamiseks. Seni kehtiva seaduse kohalset peab keskkonnaregistri pidaja piirama andmetele juurdepääsu, kui need andmed käsitlevad asutusesisest suhtlemist.

Eelnõu on kavandatud jõustuma tänavu 1. juulil koos keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja rakendamise seadusega.Keskkonnaministeerium

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee