Kalapüük

Inspektsioon registreeris mullu kaks ja pool tuhat keskkonnarikkumist 

Kalale!, 11. märts 2014 13:16
Keskkonnainspektsiooni 2013. aasta järelevalve tulemuste kokkuvõte näitab, et keskkonnaalaste õigusrikkumiste arv püsib sarnaselt kolme varasema aastaga 2500 piires, mida võib lugeda heaks näitajaks. Enne 2010.

„Metallivarguste paremaks avastamiseks viime varsti parlamenti seadusemuudatuse, mis lubaks ka Keskkonnainspektsiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti ametnikel metalli kokkuostukohtades teha kontrollmüüke. Metallivargused tekitavad ettevõtetele suurt kahju ning võivad põhjustada ka õnnetusi. Seetõttu tuleb efektiivsemalt kontrollida metallijäätmete kokkuostjaid, sest just võimalus varastatud metalli lihtsalt müüa suurendab metallivaraste tegutsemisindu," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.Looduskaitsenormide alusel alustati 266 väärteomenetlust. Sealhulgas on nii ebaseaduslikke ehitisi puudutavad menetlused kui ka looduses puhkamise ja liikumisega seotud õigusrikkumised, nagu sõitmine rannas või kaitsealal, vales kohas telkimine ja lõkke tegemine.Eluslooduse poolelt võib veel märkida jahiseaduse nõuete rikkumisi, mida oli 157 ning metsaõigusnormide rikkumisi, mida tuvastati 94 korral.Maakondade lõikes alustati enim ehk 399 menetlust Harjumaal, Ida-Virumaal oli 195 ja Pärnumaal 160 menetlust. Ülejäänud maakondades oli rikkumisi vähem.Õigusrikkumiste eest määrati trahve kokku 1184 isikule kogusummas 172 004 eurot. Kalapüügirikkumistega seoses trahviti 557 isikut, looduskaitsenõuete ja jäätmeseaduse rikkumise eest trahviti vastavalt 171 ja 143 isikut.Keskkonnakahju kogusummaks arvutati mullu 187 193 eurot. Suurim kahju tekitati ebaseadusliku kalapüügiga, kus kahjusumma oli kokku 117 349 eurot.Lisaks väärteomenetlustele alustas Keskkonnainspektsioon 2013. aastal 28 kriminaalmenetlust. Neist 12 olid seotud ebaseadusliku kalapüügiga, kaheksa kaevandamisega, kolm ebaseaduslike raietega, kaks kaitstava loodusobjekti kaitsega, kaks kemikaalinõuete rikkumisega ja üks keskkonna saastamisega.Keskkonnainspektsioon

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee