RMK võib osta Õngu noorkalakasvanduse

Kalale! 1. aprill 2014 07:19
Veebruaris saatsid Hiiumaa rannakalurid kirja Riigimetsa Majandamise keskusele (RMK), milles avaldasid soovi, et nii, nagu Põlula kalakasvatuse, võtaks RMK oma hoole alla ka Hiiumaal asuva Õngu kalakasvanduse, mis tänavu omaniku pensionile mineku tõttu töö lõpetab. RMK peadirektor Aigar Kallas selgitab saadetud vastuses, et Põlula kalasvandus võeti üle RMK ja keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel ning ostu-müügitehingut ei toimunud, kirjutab Hiiu Leht. Kallas tõdeb, et Õngu noorkalakasvandusel on kahtlemata olnud oluline positiivne mõju kogu Lääne-Eesti meriforelli asurkonnale, kuid kuna see on eraomanduses, ei saa RMK seda üle võtta ja selle tööd jätkata samadel tingimustel.