Kalapüük

Koguneb EKS nõukoda 

Kalale!, 7. aprill 2014 12:07
Lähiajal kutsutakse kokku EKS-i nõukoda, mille funktsioon on EKS-i tegevussuundade määratlemine ja juhatusele suuniste andmine. See on koht, kus aktiivsed liikmed saavad kõige vahetumalt seltsi tegevuses oma sõna sekka öelda. Tahame nõukoja esimese kokkusaamise läbi viia nö avatuna, et kaasata seni seltsi veel mitte kuuluvaid, ent aktiivseid ja teotahtelisi kalastajaid, kellega koos saaksime Eesti kalandust edasi arendada.