Osa laupäeval merre valgunud kütusest on jõudnud rannikule

Kalale! 17. aprill 2014 12:40
Naissaare, Kakumäe ja Suurupi lähedal rannikumeres avastati täna reostuslaigud, mis tõenäoliselt pärinevad laupäeval Pakri saarte lähedal laeva punkerdamisel tekkinud masuudilekkest. Osa reostusest on jõudnud ka rannikule. Täna hommikul teatati PPA piirivalveosakonna mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusele, et Naissaarest läänes on reostuslaik, milles on näha masuuditükke.

Täna hommikul teatati PPA piirivalveosakonna mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusele, et Naissaarest läänes on reostuslaik, milles on näha masuuditükke. Piirivalvelennuk tuvastas vaatluslennul lisaks sellele veel kaks reostusriba Kakumäe ja Suurupi kohal rannikumeres.

Piirivalvelaev sõitis välja, et hinnata reostuse iseloomu ja korjevõimalusi. Esialgse hinnangu kohaselt on Suurupi suunal oleva laigu näol tegemist õhukese kihiga, mis ilmastiku mõjul hajub ise. Kakumäe ja Naissaare suunal olevatele laikudele antakse samuti hinnang, kas on võimalik koguda või on tegemist ise hajuvate reostuslaikudega.

Reostus paikneb hajusalt rannikul erinevates kohtades, Tilgu sadama ümbruses, Tabasalu ja Kakumäe rannas. Suuremad reostusklombid on umbes peopesa suurused. Reostuse täpne kogus ega levikuala ei ole veel teada.

Kohapeal on olukorda hindamas ja reostuse ulatust täpsustamas Päästeameti komando ja Keskkonnainspektsiooni inspektorid. Inspektorid võtsid reostusest ka proovid. Suure tõenäosusega on reostus pärit laupäeval Pakri saarte lähedal ankrualal tekkinud masuudilekkest.

Juhtunust on teadlikud ka Keskkonnaamet ja Harku vald, kelle esindajad käisid samuti kohapeal.

Laupäeva, 12. aprilli õhtul lekkis Eesti looderannikul punkerdamise käigus merre raskekütteõli. Olemasoleva info järgi valgus laevatekile umbes 400 liitrit kütust, millest osa voolas ka vette. Kuna reostuse leviku takistamiseks paigaldati kohe poomid ning veest korjati kokku 1,2 tonni vee ja masuudi segu, oli alust arvata, et reostuse laialikandumine õnnestus ära hoida. Esmaspäeva hommikul tehtud vaatluslennul meres reostust ei tuvastatud.

Keskkonnainspektsioon alustas laupäeval seoses laevalt masuudi lekkimisega merre väärteomenetluse.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiteade 16.04.14

---------------------------------------------------------------------------------

Taustainfoks ka PPA varasem teade:

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

14. aprill 2014

Koostöös hoiti ära reostuse laialikandumine

Laupäeva, 12. aprilli õhtul lekkis Eesti looderannikul punkerdamise käigus merre raskekütteõli. Kiire reageerimise tulemusena õnnestus reostuse ulatuslik laialikandumine ära hoida, vette valgunud kütus kokku koguda ning tänasel vaatlusel nähtavat reostust ei tuvastatud.12. aprillil kell 20.05 teatati PPA piirivalveosakonna mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskusele, et Eesti loodeosas, Pakri saarte lähedal ankrualal on punkerdamise (kütuse pumpamine ühelt laevalt teisele) käigus merre lekkinud raskekütteõli. Esialgse hinnangu kohaselt valgus laevatekile kuni 400 liitrit kütust, millest osa voolas ka vette. Reostuslaik asus kahe laeva vahel. Punkerlaeva meeskond paigaldas reostuse levimise piiramiseks vette poomid. Kell 21.39 jõudis sündmuskohale piirivalvelaev Kindral Kurvits, kuid meeskonnal ei olnud pimeduse tõttu võimalik reostust koristada ega reostuse täpset ulatust kindlaks teha. Sündmuskohale toimetati ka keskkonnainspektsiooni inspektorid, kes alustasid juhtumiga seoses väärteomenetlust ning viisid läbi vajalikud uurimistoimingud.Pühapäeva hommikul ajavahemikul kell 9.50-10.25 tegi PPA lennusalga lennuk seirelennu reostatud piirkonda ja tuvastas, et osaliselt on reostus levinud ka väljapoole poomidega piiratud ala ning halli ja vikerkaarevärvilise kihina ankrualast umbes 8 meremiili kirde suunas on mitu reostuslaiku. Need laigud olid olemuselt sellised, mis hajuvad ilmastiku kaasabil ise, neid koguda ei ole võimalik.Samal ajal paigaldas piirivalvelaeva meeskond ümber reostatud ala täiendavad absorbentpoomid. Tegevuste kooskõlastamisel lepiti kokku, et punkerlaeva omanikfirma organiseerib masuudi korjamise laevade ümbert. Päästeametilt saadi mahutid, kuhu oli võimalik koguda merest kokku korjatud reostus. Kell 12.45 alustas punkerlaeva meeskond masuudi korjamist poomidevaheliselt alalt. Õhtul kella 21.30-ks oli kokku korjatud umbes 1,2 tonni vee ja masuudi segu.

Täna, 14. aprilli hommikul tehtud vaatluslennul nähtavat reostust ei tuvastatud. Pärastlõunal lubati laevadel sündmuskohalt lahkuda.Politsei- ja piirivalveamet ning keskkonnainspektsioon kontrollivad lähiajal patrulltegevuse käigus reostuspiirkonda veel täiendavalt.Keskkonnainspektsioon