14. juunil toimub Roograhu merepäev

Kalale! 30. mai 2014 07:55
Mereriigi Hiiumaa lahutamatuks suveürituseks on 14. juunil toimuv Roograhu merepäev, kus näoga mere poole olevad saare külastajad kokku saavad! Toimub trollingu võistlus, õngitsemise võistlus lastele. Pakutakse kala ja paadisõitu, lustilisi esinemisi.