Keskkonnajärelevalve aastaraamat võtab kokku 2013. aasta tegemised

Kalale! 30. juuni 2014 08:19
Äsja ilmunud aastaraamat annab ülevaate keskkonnaalasest järelevalvest Eestis 2013. aastal. Eeskätt leiavad kajastamist Keskkonnainspektsiooni tegemised ja töötulemused, lisaks sisaldab aastaraamat järelevalve koondandmeid valdkondade ja maakondade kaupa.