Kalapüük

Esimesel poolaastal alustati 736 keskkonnaalast menetlust 

Kalale!, 15. august 2014 10:15
Keskkonnainspektsioon alustas tänavu esimesel poolaastal keskkonnaalaste õigusrikkumistega seoses 719 väärteo- ja 17 kriminaalmenetlust. Sarnaselt varasemate aastatega tuvastati kõige arvukamalt kalapüügirikkumisi, mille põhjal alustati 350 väärteo- ja neli kriminaalmenetlust. Lisaks avastasid ja eemaldasid inspektorid veekogudest 561 korral selguseta kuuluvusega püügivahendeid, peamiselt ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta nakkevõrke.