Peipsil võib taas pööri- ja kaldanoodaga kala püüda

Kalale! 15. august 2014 10:18
Valitsus kinnitas täna keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ettepanekul määruse muudatuse, millega lubatakse edaspidi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüügiks taas kasutada pööri- ja kaldanoota. Varem on kaldanootadega olnud võimalik püüda kuni 2013. aastani, pöörinoodad on olnud ajutiste püügikitsendustega keelatud alates 2007.

Varem on kaldanootadega olnud võimalik püüda kuni 2013. aastani, pöörinoodad on olnud ajutiste püügikitsendustega keelatud alates 2007. aastast.

Eelmisel aastal soovis kalapüügikomisjon koostada teadusuuringutel põhineva ettekande, mis käsitleks eri konstruktsiooniga pööri- ja kaldanootade püügivõimsust ja püügikorralduse ettepanekuid. Ettepanekute alusel otsustati lubada kalda- ja pöörinootade kasutamine. Tegu on püügivahenditega, mis on järveelustiku suhtes keskkonnasõbralikumad.

Pöörinoodaga saab püüda ahvenat, koha ja särge, vähemal määral ka haugi ja latikat. Kaldanoodaga saab püüda peamiselt särge ja ahvenat.

Kasutada lubatud püügivahendite loetelu täiendatakse viie kaldanooda ja kolme pöörinoodaga. Püügivahendite jaotus maakondade vahel võrreldes varem lubatuga ei muutu.

Eelnõuga juurde lisatavad püügivahendid võimaldavad tööd ligi 20 kalurile.Keskkonnaministeerium