Kalapüük

Kalandustoetuste rakenduskava saadeti kooskõlastusringile 

Kalale!, 15. september 2014 09:46
Põllumajandusministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite Eesti rakenduskava aastateks 2014-2020. Kokku investeeritakse järgmise kuue aasta jooksul Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 miljonit eurot. Rakenduskava järgi pööratakse kalandussektoris uuel rahastamisperioodil suurt tähelepanu töötlemisele ja turustamisele, milleks plaanitakse kokku 32,5 miljonit eurot.

Kokku investeeritakse järgmise kuue aasta jooksul Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 miljonit eurot.Rakenduskava järgi pööratakse kalandussektoris uuel rahastamisperioodil suurt tähelepanu töötlemisele ja turustamisele, milleks plaanitakse kokku 32,5 miljonit eurot

Samuti plaanitakse rakenduskavas 27,7 miljonit eurot rannapiirkondade arenguks, 26,2 miljonit eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 miljoni eurot vesiviljeluse arendamiseks

Rakenduskavale andis heakskiidu kalandusnõukogu

Pärast ministeeriumide kooskõlastusringi kinnitab kava vabariigi valitsus

Lõpliku heakskiidu peab kavale andma ka Euroopa Komisjon

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ning jagab mitmeid investeeringutoetusi kalandussektori ettevõtetele ja rannapiirkondadele

Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.Maaleht

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee