2015. aastal suunatakse looduskaitsesse 7,5 miljonit eurot

Kalale! 25. september 2014 10:15
Järgmisel aastal suunab Keskkonnaministeerium rekordilised 7,5 miljonit looduskaitsesse, et panustada Eestile omaste elupaikade ja siinsete haruldaste lindude-loomade kaitsesse. "Looduskaitsele tuleb hea aasta ja eelarvega võib rahul olla. Eks keskkonna olukord on oluline osa sellest, et inimesed tunneksid ennast Eestis hästi ja turvaliselt," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-RosimannusKeskkonnaministri sõnul on 2015.

"Looduskaitsele tuleb hea aasta ja eelarvega võib rahul olla. Eks keskkonna olukord on oluline osa sellest, et inimesed tunneksid ennast Eestis hästi ja turvaliselt," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Keskkonnaministri sõnul on 2015. aastal keskkonnavaldkonnas kaks kõige olulisemat märksõna looduskaitse ja kaasaegsed tehnoloogiad. "Kaua oma järge oodanud looduskaitse kõrval on järgmisel aastal meie tehtud investeeringut kõigil ka Tallinna tänavatel näha ja kasutada - riigile ligi 60 miljonit eurot maksma läinud kaasaegsed ja säästlikumad trammid jõuavad Tallinna tänavatele. Ka saab valmis seitsmes linnas väljavahetatav tänavavalgustus," selgitas Keit Pentus-Rosimannus.

Keskkonnaministeeriumi eelarve 2015. aastal on 189,1 miljonit eurot. Kui arvestada ministeeriumi valitsemisala riigituludest tehtavaid ehk välisrahadega mitteseotud kulutusi, kasvab ministeeriumi eelarve võrreldes möödunud aastaga 3,6 protsenti.

Otsestele looduskaitselistele tegevustele lisaks investeeritakse ka saastunud alade ja veekogude korrastamisse ja tehakse korda Kukruse kaevandusjäätmete hoidla. Alustatakse Punase raamatu uuendamist, et selgitada välja ohustatud ja väheuuritud liikide olukord.

Ressursside kokkuhoiuks aitame iganenud tehnoloogiaid välja vahetada kaasaegsemate ja säästlikemate vastu. Järgmisel aastal saavad valmis tänavavalgustuse väljavahetamise projektid, kus uue energiasäästliku tänavavalgustuse saavad Haapsalu, Jõhvi, Keila, Kuressaare, Paide, Valga ja Võru. Kokku vahetatakse välja kogu tänavavalgustuse süsteem, mis on vanem kui 5 aastat.

Endiselt on tähelepanu all ka puhas joogivesi kõigile Eesti elanikele ning reovee nõuetekohane puhastamine. Selleks investeeritakse veeprojektidesse 27 miljonit eurot. Lisaks on lõppemas ligi 100 eelmise perioodi veeprojekti - teiste hulgas näiteks mahukas Narva veeprojekt -, mis toovad puhtama joogivee 300 000 inimesele.

Järgmine aasta muudab tänavapilti Tallinnas, sest kohale hakkavad saabuma uued trammid, mille tänavatele toomisesse on riik investeerinud ligi 60 miljonit eurot. Esimene tramm jõuab Tallinnasse juba tänavu novembris ning ülejäänud 19 trammi saabuvad 2015. ja 2016. aastal. See on osa eesmärgist tuua kõik Tallinna trammiliinid eelmisest sajandist kaasaega ning pikendada trammiliin kuni lennujaamani.

Selleks, et ka looduses oleks mõnus ja turvaline viibida ning ümbritseva kohta info hankimine lihtne, suunatakse kaitsealade taristusse, näiteks loodusrajad ja vaatetornid, 2 miljonit ning keskkonnateadlikkusse ligi 4,5 miljonit eurot. Kui eelmisel aastal käisid eestlased looduses 1,7 miljonit korda, siis 2015. aastal tahame selle numbri tõsta 1,9 miljoni korrani.Keskkonnaministeerium