Narva jõest sel nädalal eemaldadtud, ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikud. Foto: Keskkonnainspektsioon.
Kalale! 7. november 2014 22:00
Keskkonnainspektsioon korraldas sel nädalal taas Narva jõel taas ulatuslikuma reidi, mille käigus avastati 7161 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut. 

Oktoobris läbiviidud kahepäevase kontrolli käigus leiti Narva jõel 5345 ebaseaduslikult püügil olnud silmutorbikut, sealhulgas nii selguseta kuuluvusega torbikud kui ka kalurite pandud üleliigsed torbikud.

Kahe suurema reidi käigus on seega eemaldatud ühtekokku 12506 seadusevastaselt püügil olnud torbikut. Kuna veeala on suur, siis ei ole ka kahe reidiga jõutud kõiki püügipiirkondi läbi kontrollida. „Jätkame kontrollimist, et sundida kalamehi seaduskuulekusele. Ka kalurid peavad mõistma, et liigsete püügivahendite panek on vastutustundetu,“ ütles Ida-Virumaa büroo juhataja Aivar Lainjärv. „Eelmise suurema reidi mõju on siiski märgata, nägime kaldal hunnikute viisi silmutorbikuid, mida kalurid on ise püügilt eemaldanud,“ lisas Lainjärv.

Ebaseadusliku silmupüügi korral võib kalurist seaduserikkujat trahvida kuni 1200 euro suuruse trahviga. Kui seaduserikkumise paneb toime juriidiline isik, võib rahatrahv ulatuda kuni 3200 euroni. Oktoobris tuvastatud rikkumiste menetlused on praegu veel pooleli, otsused peaksid tulema novembrikuu jooksul. 

Jõesilmusid saavad püüda vaid kalapüügiluba omavad kutselised kalurid, kusjuures püügiloal on märgitud ka lubatud silmutorbikute arv. Harrastuspüügiks silmupüügilube ei väljastata.

.