Foto: Ixa Nael
Kalale! 9. november 2014 22:00
Valitsus kiitis heaks 2015. aastal kehtima hakkavad kutselise kalapüügiõiguse tasumäärad, mis Saare maakonnas pea kõigi püügivahendite puhul tõusevad.
 

Kuni 1-meetrise kõrguse suuga ääremõrra püügiõiguse hind on uuest aastast praeguse 1,16 euro asemel 1,49 eurot. Avaveemõrraga püüdmise eest tuleb välja käia 6,67 euro asemel 8,95 eurot. Nakkevõrguga kalapüügi õigus maksab järgmisest aastast 2,04 eurot. Seni oli hind 1,85 eurot.

Ainsana langeb Saare maakonnas kastmõrra ehk seisva nooda hind – seniselt 10,64 eurolt 10,28 eurole. Kalapüügitasud sõltuvad 2013. aasta püügistatistikast ning tasude tõus on tingitud suurenenud saakidest.

Nakkevõrguga püüdmiseks väljastatakse tuleval aastal Saaremaal 6490 luba, 1–3 meetrit kõrge suuga ääremõrraga püüdmiseks 265 luba, kuni 1 meetri kõrguse suuga ääremõrraga püüdmiseks 197 luba, avaveemõrraga püüdmiseks 130 luba, kastmõrraga püüdmiseks 95 luba ja põhjanoodaga püüdmiseks vaid 12 luba.

Uuendusena jagatakse järgmise aasta püügivõimalused välja maakondadele ka veealade kaupa. Valitsus määrab mereala püügiruutudeks, mis arvestab ka maakonnapiire. Maakondade piirialadele jäävad ruudud on arvestatud mõlema maakonna nimistusse.

AHTO JAKSON Meie Maa