Kalapüük

Paisu eemaldamine parandab Are jõe seisundit 

Kalale!, 27. november 2014 22:00
Are jõgi. Foto: Are vald.
Pärnumaal eemaldati Are valla ja KIKi koostöös Are jõelt Pärivere pais, mis seni takistas kalade rändamist kudealadele. Ettevõtmine maksis ligi 75 500 eurot, mille KIK kattis täielikult Ühtekuuluvusfondist.

„Oleme toetanud palju projekte, kus kaladele läbipääsu tagamiseks ehitatakse olemasolevatele paisudele kalapääsud. Are jõe projekt on hea näide sellest, et saab ka teistmoodi ning vahel piisab vana paisu lammutamisest,“ ütles KIKi projektikoordinaator Tuuli Kull.

Are vallavanem Lauri Luuri sõnul oli ka neid, kes soovisid, et pais alles jääks. „Valdav osa elanikest pooldas siiski paisu lammutamist, sest olid veendunud, et kalapääsu rajamine üksi ei ole piisav kaladele rändetingimuste loomiseks. Sellest võib järeldada, et inimesed hoolivad üha enam loodusest ja selle tasakaalust. Lisaks oli paisjärv täitunud mudaga, mistõttu puudus järvel igasugune väärtus,“ ütles ta.

Pärivere pais oli seni ainuke kalade rändetõke Are jões. Pais rajati 1979. aastal niisutusrajatisena. Siiski ei leidnud Pärivere pais sellena kasutust ning kuni kinnikasvamiseni kasutasid kohalikud seda ujumiskohana.

Are jõe projekt sai KIKist toetust meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine“. Selle meetme raames on KIK viimase seitsme aasta jooksul toetanud kokku 45 vooluveekogude projekti Ühtekuuluvusfondist ligi 13,3 mln euroga. Rahastatud projektidega on võimalik tutvuda KIKi kodulehel.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.