Kalapüük

Keskkonnaprojektid saavad riigilt ligi 19 miljonit eurot 

Kalale!, 8. detsember 2014 22:00
Foto: Aivar Kullamaa
KIKi nõukogu otsustas keskkonnaprogrammi selle aasta viimasest taotlusvoorust rahastada 374 projekti kokku 18,9 miljoni euroga. Suurimad toetussummad lähevad Tartumaale (1,8 miljonit), Harjumaale (1,6 miljonit) ning Ida-Virumaale (1,5 miljonit). Projektide eesmärk on aidata hoida Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi ning taastoota loodusvarasid.

„Meie jaoks on oluline, et projektid aitaksid kaasa reaalsete keskkonnaprobleemide ennetamisele või nende lahendamisele. Rahastuse saavad need projektid, mille positiivne mõju on tõestatud,“ ütles KIKi juhatuse esimees Veiko Kaufmann.

Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse KIKi keskkonnaprogrammist kümnesse valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, looduskaitse, metsandus, keskkonnakorraldus, merekeskkond, maapõu, atmosfääriõhu kaitse ja keskkonnateadlikkus.

Järgmine võimalus taotleda KIKi keskkonnaprogrammist toetust on juba 16. detsembril 2014, kui kuulutatakse välja 2015. aasta I taotlusvoor.

Ülevaade kõigist KIKi keskkonnaprogrammist toetust saanud projektidest.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.