KIK-i keskkonnaprogrammis jagatakse toetusi muu hulgas ka kalanduses ja veemajanduses. Foto: Aivar Kullamaa.
Kalale! 15. detsember 2014 22:00
KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2015. aasta I taotlusvooru. Keskkonnaprojektidele saab küsida toetust kuni 16. veebruarini läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

KIKi keskkonnaprogrammis jagatakse projektidele toetusi kokku kümnes valdkonnas: kalanduses, veemajanduses, jäätmekäitluses, looduskaitses, metsanduses, keskkonnakorralduses, merekeskkonnas, maapõues, atmosfääriõhu kaitses ja keskkonnateadlikkuses. Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

Lõppeval aastal otsustas KIKi nõukogu kahe taotlusvooru tulemusena toetada 956 projekti 44,1 mln euroga. Iga KIKi suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigi ressursisäästliku arengu heaks.

Täpsem info taotlemise võimaluste kohta asub siin. KIK on esindatud kõigis maakondades ning küsimuste tekkimisel tasub nõu pidada maakondlike esindajatega, kelle kontaktid leiab KIKi kodulehelt.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.