Kalapüük

Vooluveekogude seisundi parandamiseks eraldati 1,6 miljonit eurot 

Kalale!, 28. detsember 2014 22:00
Foto: Aivar Kullamaa.
KIK eraldas Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetust 12 vooluveekogu seisundi parandamise projektile kogusummas üle 1,6 miljoni euro. Tegemist on meetme „Vooluveekogude seisundi tervendamine“ seitsmenda ja ühtlasi viimase taotlusvooruga, mida rahastatakse Euroopa Liidu lõppenud eelarveperioodist aastateks 2007-2014.

Varasemalt toetust saanud projektidest on tänaseks lõpetatud ligi 30. Sellel aastal suurimaks lõppenud objektiks oli mitmest etapist koosnev Leevijõe paisjärvede kaskaad. 2,3 miljoni euro eest taastati Leevijõe peavool läbi paisjärvede, korrastati Veskijärve lammiala ning rajati tehiskärestik Põlva-Reola maantee ja Leevijõe kanali suudme vahelisele lõigule. Kõik käimasolevad ning seal hulgas viimasest voorust toetatud projektid lõpetatakse 2015. aasta lõpuks. 

Kokku on KIK perioodil 2007-2014 suunanud avatud voorude kaudu vooluveekogude seisundi parandamiseks enam kui 14 miljonit eurot, mille toel on ellu viidud 57 projekti üle kogu Eesti. Rahastatud projektidega on võimalik tutvuda KIKi kodulehel.

Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.