Kalapüük

Kalurite tänavused püügivõimalused said paika 

Kalale!, 28. jaanuar 2015 22:00
Foto: Aivar Petrov
Täna kinnitas valitsus kutseliste kalurite 2015. aasta püügivõimalused eri püügiviiside vahel, Pärnumaal katsetatakse esmakordselt uudset kvoodijaotuse süsteemi.

Pärnu maakonnas võetakse kalurite ettepanekul tänavu kasutusele uus süsteem, kus püütavad kalapüügikogused jaotatakse kastmõrra põhiselt. Muudatus peaks andma kaluritele räimepüügiks võrdsemad võimalused. Nüüd võib iga kastmõrraga püüda 44 tonni aastas. Kokku saavad Eesti kalurid sel aastal räime püüda pisut üle 36 000 tonni.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel suureneb ahvena kvoot 50 tonni ja haugi kvoot 5 tonni võrra, vähenevad latika-, rääbise ja särje kvoodid. Koha püügivõimalus jääb samaks. Kokku saavad Eesti kalurid püüda 2856 tonni kala.

Tulenevalt Eesti ja Venemaa kokkuleppest laiendatakse sarnaselt eelmise aastaga Peipsi järvel nakkevõrgu kasutamise võimalusi. Ka 2015. aastal saab nakkevõrke kasutada jääalusel püügil 1. märtsist kuni 5. maini teatud piirkonnas kuni 3 kilomeetri kaugusel kaldast, mitte üksnes 1 kilomeetri kaugusel.

Keskkonnaministeerium