Kalapüük

Eesti Kalastajate Seltsi logo ideekonkurss 

Kalale!, 25. veebruar 2015 22:00
Foto: Aivar Kullamaa
Eesmärk: Leida EKS’ile sobiv logo ideekavand, millise põhjal kujundatakse EKS’ile sobiv logo. 
 

Konkurss algab 1. märtsil 2015 ning töid võib esitada kuni 31. märtsini 2015. Võitja (võitjad) kuulutatakse välja 15. aprillil 2015 EKS kodulehel ning Facebook lehel.

Konkursil osalemine: 

Konkurss on avatud ning ideekavandeid võivad esitada kõik.

Kavandite esitamine:

Kavandid saadetakse digitaalselt või digitaliseeritult (skaneeritult), võimalusel vektor-vormingus, toodud tähtajaks e-mailile logo@kalastajateselts.ee

Parima kavandi selgitamise viis: 

Konkurss viiakse läbi kahes voorus. Esimese vooru tulemusena valitakse välja kolm parimat kavandit ning teises voorus valitakse nende hulgast lõplik võitja.

Hääletamine toimub kombineeritult - 50% tulemusest EKS liikmete poolt ning 50% tulemusest EKS juhatuse poolt määratud žürii poolt. Igal EKS liikmel on üks hääl. Hääletuse tulemused seatakse paremusjärjekorda ning parim töö saab 1 punkti, teine 2 punkti jne. Analoogselt toimitakse žürii poolt tekitatud pingereaga, tulemused liidetakse ning vähim punkte saanud töö on võitja.

Hääletamiseks võetakse EKS liikmetega ühendust. 

Züriil on õigus sobimatu kavand konkursilt eemaldada. Sobimatuks võib osutuda näiteks kavand, millise puhul on tuvastav plagiaat; millise visuaal on sündsusetu või muul viisil sobimatu; vms.

Võidufond: 

Konkursi võitjale ning kuni kolmele kaaslasele korraldatakse meelepärane kalastussafari Eestis väärtuses orienteeruvalt 500 euri. Zürii otsusel võidakse lisaks võitjale ära märkida teisi väljapaistvaid saavutusi.

Võidufondi koostamisele on õla alla pannud Kalastuskeskus ja Nordic Lure. Võidufond on mitterahaline.

Autoriõigused: 

Kavandi esitamisega konkursile loovutab selle looja kõik kavandiga seotud autoriõigused Eesti Kalastajate Seltsile. EKS’il on õigus kavandit või selle osi muuta, täiendada ja omal äranägemisel kasutada. 

Žürii koosseis: 

žürii pannakse kokku EKS juhatuse kutsel juhatuse valitud isikustest, kes esindavad kalastajaid, disainereid, jne. 

Logo värvid: logo värvid on lihtsad, selgesti eristuvad ka CMYK trüki korral. Värve kasutatakse sedaviisi, et logo üheti mõistetav ka kahevärvilise (nt. must-valge) esitamise korral. Gradientide, tekstuuride, varjude jms efektide kasutamisel peab tagama võimaluse esitada logo ka monokroomsena (nt. prinditav m/v printeriga, graveering, jne). Graafiline – tüpograafiline osa: logol peaks koosnema kujundist ning tekstilisest osast, kusjuures kujundiline osa oleks võimalik kasutada ka eraldi (tekstilist osa eraldi ei kasutata). Kui kasutatud kujund on esitatud mõne geomeetrilise kujundi (nt. ruut, ring, jms) sees, siis peab kujund olema esitatav ka ilma geomeetrilise taustkujundita. 

Skaleeritav: logo peaks olema skaleeritav – et väikese trüki korral (nt. pastakal vms) oleks see endiselt äratuntav; samuti, et suure trüki korral (lipp vms) näeks ta hea välja. Logo tõlgendamine: logo peaks olema kujundatud sedaviisi, et see oleks tõlgendatav seltsi missiooni ja eesmärkidega; vältima peaks sellist kujundust, et seda oleks võimalik tõlgendada asjakohatult.

Ettenägematud asjaolud: 

Ettenägematute asjaolude ilmnemisel jätab EKS endale õiguse tingimusi täiendada, tähtaegu muuta.

Kui EKS juhatuse hinnangul sobivat logo kavandit ei laeku, on EKS juhatusel õigus konkurss kuulutada läbikukkunuks ning korraldada EKS logo loomiseks / valimiseks uus konkurss uute tingimustega.