Foto: Jarko Jaadla
Kalale! 25. märts 2015 22:00
Mida ja kui palju püüavad harrastajad meie vetest kalastuskaardi alusel, sellest kirjutab Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Jarko Jaadla. 

Aruannete kohaselt püüti Saadjärvest ja Kuremaa järvest allveepüüdjate poolt 86 kg haugi, 47 kg linaskit ja 46 kg angerjat.

Kaitsealadelt nagu Endla, Silma, Matsalu püüti käsiõnge, lihtkäsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga haugi kokku 6905 kg, turba 72 kg, lutsu 312 kg, ahvenat 320 kg, koha 4,6 kg, särge 231 kg ning linaskit 410 kg. Tähelepanelik lugeja märkas, et ka koha on taas ilmunud spinningumeeste püükidesse ja kuna need on püütud kalastuskaardi alalt, siis võib oletada, et just Matsalu piirkonnast, kuna Endla kaitsealal seda liiki ei esine, samuti mitte väga madala veega Silma looduskaitsealal. See on hea uudis, sest annab märku lisaks haugi ja ahvenavaru paranemisele Väinameres ka kohakala paremast käekäigust. Nagu teadjamad kalamehed ise oletada võivad, siis ka enamik kalastuskaardi havidest püütakse merest ja lutsudest Kasari jõgikonnast. Linaskisaak pärineb sedapuhku Endla ja Sinijärvest.

LÕHILASTE SAAGID. Jõeforelli püüti kalastuskaardi alusel forellipüügipiirkonna jõgedest spinningu ja lendõngega 485 kg. Meriforelli ja lõhe saagid lõhepüügipiirkonna jõgedest olid aga madalvee tõttu kasinad, olles vastavalt 91 kg ja 291 kg. Siinkohal kiidaksin mehi, kes üldse oma saake kirja panid, sest tänu Teile neid andmeid üldse siit lugeda saame! Paraku on endiselt levinud lõhepüüdjate hulgas aruannete mitteesitamine. Seepärast panen taaskord südamele, et seda ikka tehtaks, siis on põhjust ka edaspidi hobikalamehi lõhejõgedele lubada, kuna neilt saab väärtuslikku informatsiooni meie lõhilaste käekäigust. Siinkohal märgin etteruttavalt, et andmebaasi arendamise tulemusena on peatselt võimalik lõhede andmeid esitades märkida ära ka kala sugu, kaal, pikkus, rasvauime esinemine/ puudumine ning kas kala püüti välja või lasti hoopis jõkke tagasi. Jah, just nimelt jõkke tagasi, sest selline käitumisviis on mujal maailmas väga levinud ja aitab kindlasti ka meil kaasa jätkusuutlikule kalavarude majandamisele. Näiteks eelistatakse söögiks pigem lõigatud rasvauimega kalu ja tugevate geenidega metsik isend lastakse sugu jätkama.

Mõõdulisi jõevähke püüti kõikidest Eesti veekogudest ca 21 000 tk.

Poolsportliku püügivahendina (kuna see nõuab suhteliselt suurt vaeva) olgu siinkohal ära toodud ka õngejada püügitulemused (meri ja siseveed kokku, angerjas enamuses Võrtsjärvest). 

 
Kala liik Väljapüük kg
haug 187
angerjas 486
latikas 233
luts 13,8
koger 9,9
säinas 10,6
lest 47
ahven 515
koha 81
särg 31
linask 19,2
tuulehaug 17,5
ümarmudil 5,5
merisiig 3
 

Kui kõik eelnev oli püütud nö sportlike vahenditega, siis teatavasti võib kalastuskaardi soetada ka nakkevõrguga püügiks ning alljärgnevalt ongi ära toodud selle vahendiga välja püütud saagid. Kogu Eesti peale püüti nakkevõrkudega aastal 2014 välja:

 
Kalaliik Väljapüük kg Enim püüti
hõbekoger 3760  
tursk 842 Saaremaa, Hiiumaa, Harjumaa
haug 7902 Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa
roosärg 1317  
peipsi siig 41  
teib 128  
kiisk 381  
nurg 1610  
vimb 2479 Pärnumaa
latikas 11982 Väikejärved
luts 102 Saaremaa
koger 9664 Saaremaa
säinas 3728 Saaremaa, Hiiumaa
kammeljas 103  
lest 39110 Saaremaa, Hiiumaa
ahven 29075 Saaremaa, Hiiumaa
koha 4685 Võrtsjärv, väikejärved
särg 36097 Peipsi, Lämmi-Pihkva
linask 6002 Saaremaa Suurlahe ümbrus, Narva veehoidla
tuulehaug 436 Hiiumaa, Saaremaa
räim 2222 Saaremaa
ümarmudil 788 Harjumaa, Saaremaa
merisiig 4350 Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Harjumaa, Hiiumaa
lõhe 1957 Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa
vikerforell 7,9 Saaremaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa
meriforell 4465 Harjumaa, Saaremaa, Lääne-Virumaa
     
 

Kalamees ju tahaks alati rohkem, kuid minu arvates meil kala veekogudes on – ole vaid mees ja püüa kinni! Kes aga kalastuskaarti soetada ei raatsi, siis teadku, et ka tavalise harrastuspüügiõiguse olemasolul võib enamikes meie veekogudes ilusa landikala spinninguga välja püüda.

Ilmunud lühendatult ajakirjas Kalale! nr 11 märtsis 2015.