Foto: Keskkonnainspektsioon
Kalale! 7. oktoober 2015 21:00
Keskkonnainspektsioon korraldas selle nädala alguses Narva jõel ulatuslikuma kalapüügikontrolli, mille käigus leiti ja eemaldati veekogust 1980 ilma tähistuseta ehk peremeheta silmutorbikut.
 

„Seni ei pidanud kalurid Narva jõest silmutorbikuid pärast püügiaja lõppu välja tooma, tuli eemaldada ainult korgid. Paraku leidsime paljudest korkideta torbikutest nii elusaid kui surnud silmusid, mis näitab, et torbik võib töötada püünisena ka siis, kui kork on eemaldatud,“ lisas Lainjärv.

Varasemad kontrollkäigud on näidanud, et tihtipeale seatakse püügile lubatust rohkem silmutorbikuid. Näiteks eelmisel sügisel eemaldasid inspektorid Narva jõest kokku 17 483 ebaseaduslikult püügil olnud torbikut. Lainjärve hinnangul on selles osas olukord paranenud.

Keskkonnainspektsioon jätkab kontrollreide. Kuna Narva jõgi on piiriveekogu, pöördus inspektsioon naaberriigi keskkonnaametnike poole ettepanekuga teha järelevalvealast koostööd, sealhulgas viia läbi ühiseid kontrolliaktsioone.