Foto: Igor "Ixa" Nael
Kalale! 1. november 2015 22:00
Keskkonnaamet korraldab teabepäeva selgitamaks, millised on veega seotud probleemid ning võimalikud lahendusvariandid. Veekaitse temaatikat käsitlevale teabepäevale on oodatud kohalike omavalitsuste esindajad, paisuomanikud jt huvilised. Teabepäev toimub 1.12.2015 kell 10.00-13.00 Atlantise Konverentsikeskuses, Narva mnt 2, Tartu.

Järgmiseks perioodiks koostatava veemajanduskava ja meetmeprogrammi eelnõude avalik väljapanek saab peatselt läbi. Veekogude seisundi koondhinnangud 2014. a andmete alusel näitavad, et heas seisundis on 61% pinnaveekogumitest ja 79 % põhjaveekogumitest. Kuidas need hinnangud koostatakse ja mida teha, et olukord paraneks?

Teabepäevale saab registreeruda

siin

Päevakava

1. Ülevaade veekogude seisundi hinnangutest, kuidas neid arvestada otsuste tegemisel. Keskkonnaamet

2. Pais, paisutus ja vee erikasutusluba. Keskkonnaamet

3. Veemajanduskava rakendamise tegevuskava. KeskkonnaametLisainfo: Elina Leiner, Keskkonnaameti veemajanduse koordinaator, elina.leiner@keskkonnaamet.ee