Kalale! 7. detsember 2015 22:00
Keskkonnainspektsioon tänab kõiki vabatahtlikke, kes leidsid oma põhitöö ja pere kõrvalt aega käia jõgedel valvamas.

Praeguseks on kudeaeg ja sellega seotud probleemid peaaegu möödas. Loodame, et ühise panustamise tulemusel läks meie kaitsealustel kudemine korda ja järgmistel aastatel saame rõõmustada juba suuremate lõhe ja meriforelli varude üle.

Lugupidamisega

Aare Pai

Peainspektor / Chief inspector

Kalakaitseosakond / Department of Fisheries Protection

Keskkonnainspektsioon / Estonian Environmental Inspectorate