Foto: Igor "Ixa" Nael
Kalale! 7. jaanuar 2016 22:00
Alates 9. jaanuarist on lubatud Eesti poolel minna jalgsi Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järve jääle Jõgeva-, Tartu ja Põlva maakonna piires kuni piirirežiimi alani.

Samuti on samast kuupäevast lubatud liigelda Pihkva ja Lämmijärve jääl mootorkelkude ja ATV-dega.Piirivalvurid hoiatavad, et ohtlik ning seetõttu ka keelatud on liikumine niijalgsi kui ka transpordivahendiga Salusaarele ligemale kui 300 meetrit ning ojade ja jõgede suudmetele lähemal kui 150 meetrit, Ida-Virumaal kuni 300 meetrit

Narva jõe lähtele on keelatud minna lähemale kui üks kilomeeter.

Alates 11

jaanuarist leevendatakse järvejääle mineku piiranguid veelgi, siis lubatakse mootorkelkude ja ATV-dega minna ka Peipsi järvele Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonna piires

Silmas tuleb pidada seda, et jääle minek on keelatud mistahes sõiduauto või traktoriga.