Kalale! 3. mai 2016 21:00
Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tulevad teated ja inspektorite kontrollkäigud näitavad, et kevade saabumisega on veekogude ääres sõitmine sagenenud. Tuletame puhkajatele ja loodusesse minejatele meelde, et looduskaitseseadus keelab veekogude kallastel ATVde, autode, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmise. Sõita tohib ainult selleks ettenähtud teedel.

Teine sagedasem eksiarvamus, mida inspektorid õigusrikkujatelt kuulevad, on see, et kuna ATV on maastikusõiduk, siis järelikult tohibki sellega igal pool looduses sõita.

Tuleb teada, et looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal asuvaid looduskooslusi - taimestikku, linde, loomi ning säilitada puhkamisvõimalusi.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede - Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve - piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10 ha suurusel järvel või veehoidlal ning suurematel jõgedel on see 100 meetrit, väikestel veekogudel on kalda piiranguvööndi ulatus 50 meetrit.

Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vette viimisega või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal.

Loodusesse puhkama minnes või matka planeerides tasub pisut eeltööd teha ja tutvuda looduskaitsenõuetega. Võimalik, et sõidusihiks olev koht asub kaitsealal, kus kehtivad kindlad reeglid ja piirangud. Eramaal liikumiseks on vaja maaomaniku luba.

Kasulikud lingid:

Kaitsealade piirid leiab Maa-ameti geoportaalist http://www.maaamet.ee > Kaardiserver > Looduskaitse, Natura kaardirakendus (sealt tuleb leida vajalik koht)

Kaitsealade kaitse-eeskirjad – Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee

Looduses puhkamise võimalused – RMK koduleht http://www.rmk.ee

Veekogu äärde sõitmine, piiranguvööndi laius – vt Looduskaitseseadus

Kalapüüginõuded – vt Kalapüügiseadus, Kalapüügieeskiri

Juuresoleval fotol on teates mainitud auto Paldiski lähedal rannas ehk siis näide sellest, et sõidukite „rannahooaeg“ on alanud.

Keskkonnainspektsioon