Latikas. Wikipedia
Kalale! 12. mai 2016 21:00
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on alates 5. maist latikapüük seoses kudeajaga keelatud, kuid Keskkonnainspektsioon on tuvastanud hulga rikkumisi.

Põlvamaal jäi vahele ka üks seltskond, kes oli tulnud kudevat latikat kaldanoodaga püüdma. Piirivalve märkas öösel järvel kahtlast tegevust ja andis sellest inspektoritele teada. Koos mindi kontrollima ja tabati neli kohalikku meest, kes toimetati kordonisse. Noot oli juba püügile asetatud, kuid loomust ei jõutud veel kaldale tõmmata, nii et rikkumine õnnestus õigel ajal peatada. Rikkumisega seoses alustati väärteomenetlust.

Kuna latika kudeaeg on täies hoos, siis on järelevalveks vaja suuremaid jõudusid. Põlvamaa inspektoritel käivad abiks Jõgeva- ja Viljandimaa inspektorid.

Tartumaal on aprilli lõpust saadik püügilt eemaldatud 30 ebaseaduslikult püügile pandud nakkevõrku, sealhulgas 8 võrku Peipsist, 5 võrku Emajõest ja ülejäänud väiksematest jõgedest-järvedest. Võrkudes olnud kalad lasti vette tagasi.

Tartumaal on neljale harrastuspüüdjale tehtud suuline hoiatus, ükski neist ei jõudnud veel kala püüda.

Ida-Virumaal tabati möödunud nädala lõpus röövpüüdja nakkevõrkudega püügilt. Võrgujadasid oli kolm ja võrkude kogupikkus ca 870 meetrit. Võrkudes oli üle 100 kala, neist umbes pooled latikad. Ebaseadusliku püügiga tekitatud kahju suuruseks arvestati ca 2000 eurot. Juhtumiga seoses on alustatud väärteomenetlust.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on latikapüük kuni 10. juunini keelatud, välja arvatud püük lihtkäsiõngega.

Siseveekogudel on latikapüük keelatud 1. maist kuni 20. juunini, välja arvatud Võrtsjärv ning püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. See tähendab, et Võrtsjärvel see keeld ei kehti ning teistel siseveekogudel tohib püüda latikat lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega.