Kalapüük

Pärnu lahe nõuetele mittevastavate püügivahendite osas on „aeg maha võetud“ 

Kalale!, 25. mai 2016 21:00
Foto: Mati Hiis, ÕL
Keskkonnainspektsioon on andnud korralduse Pärnu lahest nõuetele mittevastavad püünised välja tuua 30. maiks, kuid seoses esmaspäeval toimuva aruteluga on inspektsioon korralduse täitmise kontrollimise edasi lükanud. See tähendab et korralduses antud tähtaja saabumisel ehk 30. mail mõrdade omanike suhtes veel sunnimeetmeid ei rakendata. 

Keskkonnaminister on esmaspäevaks, 30. maiks kokku kutsunud Liivi lahe kalanduskogu, Keskkonnainspektsiooni ja TÜ Mereinstituudi esindajad, et leida lahendus Pärnumaal tekkinud püügivahendite silmasuuruse probleemile.

Nimelt kehtib Pärnu lahel Kotinina-Tahkunina joonest põhja pool muude Liivi lahe piirkondadega võrreldes erinev püügirežiim ja kalapüügiks kasutatakse nn selektiivseid mõrdu. Selektiivse mõrraga püüdes saab vältida teatud liigi, suuruse ja/või vanuserühma kalade püünisesse sattumist. Suurem selektiivsus ehk suurem silmasuurus (mõrra päras vähemalt 24 mm ja muudes osades 60 mm) võimaldab noorjärkudel teatud püünise osadest (juhtaed, kariaed) takistamatult läbi ujuda.

Piirangu eesmärk on kaitsta koha ja ahvena noorjärke püünistes vigastamise ja hukkumise eest aladel, kus neid on kõige rohkem. Väljaspool nimetatud ala tohib väiksema kui 60 mm silma suurusega mõrdadega püüda. 

Keskkonnainspektsioon

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee