Kalapüük

EKS taunib vandalismi Kunda paisul 

Kalale!, 9. august 2016 21:00
Foto: Ilmar Saabas, Delfi
Eesti Kalastajate Selts taunib Kunda jõe alumisel paisul toimunud vandalismiakti, mille käigus avati paisu põhjaluuk, ütleb seltsi juhatuse liige Erki Tammleht.

Kunda paisu allalaskmise mõju jõe kalastikule selgitab kalateadlane Martin Kesler: „Soome lahes elab geneetiliselt ainulaadset ja algupärast lõhet vaid kolmes jões. Nendeks on Kunda, Keila ja Vasalemma jõgi. Kunda jõe populatsiooni baasil kasvatab Põlula kalakasvatus lõhe noorkalu ka teistesse Soome lahe jõgedesse asustamiseks. Seetõttu on Kunda alumisest paisust allavoolu jääval jõelõigul elutsev lõhepopulatsioon väga väärtuslik nii kalanduslikult, looduskaitseliselt kui ka Põlula kalakasvatuse töö tegemise seisukohast. 2002.a septembris seoses alumise HEJ paisu remondiga kandus allavoolu jäävatele kude- ja noorjärkude kasvualadele väga suures koguses setteid, peamiselt liiva, mis täitis kõik kivide alused varjepaigad ja kattis ka koelmud. Setet oli nii palju, et täidetud said isegi jõkke tõusnud kudekalade peatus-varjepaigad. Setete tõttu jäid 2002. ja 2003. aasta lõhepõlvkonnad väga vähearvukaks. Seetõttu on Kunda jõe alumise paisu põhjalasu avamine lõhepopulatsiooni seisukohast äärmiselt kahjulik ning taunitav tegevus. Lisaks lõhele võib saada kahjustada ka ülejäänud vee-elustik.“

Allikas: Eesti Kalastajate Selts