Kalale! 1. november 2016 22:00
3. novembril kell 16.00 - 17.30 on kõik Sindi paisu tulevikust huvitatud oodatud Sindi seltsimajja, kus tutvustatakse paisu põhiprojekti tehnilisi lahendusi ning edasisi tegevusi projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames.

„Projektiga kavandati terviklahendus, mis ehitustööde lõppedes tagab parima lahenduse keskkonna aspektist, kuid on ka kogukonna huve arvestav ning esteetiliselt nauditav," lausus keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur ning lisas, et projektlahendust tutvustab peaprojekteerija Meelis Viirmaa, kes on antud valdkonnas üks Eesti hinnatumaid.

Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel asuv Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade ränded ligi 90%-le kude- ja kasvualadest, olles suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. 2015. aasta aprillis ostis riik Sindi paisu ja keskkonnaagentuuri juhtimisel alustati kärestiku projekteerimisega. Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“, mida kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist.

Vaata Sindi paisu avamise 3D visualiseeringuid http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/galeriid/sindi-paisu-asemel-rajatava-tehiskarestiku-3d-visualiseeringud

Keskkonnaagentuur