Matsalu. Foto: Teet Malsroos
Kalale! 27. november 2016 22:00
2017. aasta kalastuskaardi taotlusi saab esitada elektrooniliselt või Keskkonnaameti kontorites alates 1. detsembrist kell 09.00.

Kalastuskaardi taotlust saab esitada elektrooniliselt 

www.pilet.ee

 veebilehel või 

Keskkonnaameti kontorites 

(va Palmse ja Otepää kontorites ning Tallinna peakontoris).

„Kõige mugavam on kalastuskaarte taotleda, kätte saada ja kohustuslikke püügiandmeid esitada elektrooniliselt läbi veebikeskkonna 

www.pilet.ee

, siis pole vaja kontoris järjekorras seista ning saame säästa ka paberit,” soovitas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

Mõlema taotlemise kanali jaoks on kalastuskaartidele (nt nakkevõrgud) kehtestatud eraldi limiidid. 2017. aastal jagatakse 13% lubadest Keskkonnaametist ja 87% elektroonilise kanali vahendusel. Sõltumata taotlemise kanalist, saab üks isik samasse piirkonda taotleda vaid ühe kalastuskaardi.

Esmakordsel taotlemisel elektroonilise kanali kaudu tuleb end kõigepealt autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Seejärel saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda ka kasutajanime ning parooli abil. Kalastuskaardi eest tasumine toimub kohe pärast taotluse esitamist. Maksta saab nii internetipanga vahendusel kui ka krediitkaardiga.

Keskkonnaametile saab taotluse esitada kohapeal, saata postiga või e-postiga. Taotluse blanketi saab kontorist või 

Keskkonnaameti kodulehelt.

 Kui taotlus esitatakse Keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma.

E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri ning see tuleb saata aadressil

[email protected]

. Posti teel tuleb allkirjastatud taotlus saata aadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul tuleb arvestada, et taotluse esitamise tähtajaks märgitakse selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg Keskkonnaameti dokumendiregistris. See aeg on kindlasti hilisem kui kirja saatmise kuupäev ja kellaaeg.

Keskkonnaametile esitatud taotlused rahuldatakse nende saamise ajalises järjekorras kuni limiidi lõppemiseni. Otsus loa andmise või andmisest keeldumise kohta tehakse 10 tööpäeva jooksul peale taotluse laekumist.

Määruse 2017. aasta ajutiste püügikitsenduste, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarvu kohta harrastuskalapüügil leiab siit.

NB! Allpool on ära toodud olulisemad punktid, mis 2016. aastaga võrreldes muutuvad ning väärivad eraldi väljatoomist.25% kuuajalistest Läänemere nakkevõrgulimiitidest on 2017. aastal nõudluse rahuldamiseks jaotatud nädalasteks. Kuuajalise nakkevõrgu kalastuskaardi hind on 13 ja 7-päevase hind 7 eurot. Ostes kalastuskaardi kuuks või nädalaks tuleb meeles pidada, et ühele isikule müüdavad perioodid kattuda ei tohi!

Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga ja Võru maakonna siseveekogudele 2017. aasta juunis nakkevõrgulube ei väljastata, kuna juunis toimub nii koha kui linaski kudemine ning sel ajal nakkevõrguga püügi lubamine võib põhjustada nimetatud kalaliikide suuremat suremust.Emajõel ei tohi asetada nakkevõrku või õngejada peajõe kõrval olevatesse vanajõgedesse või sulgeda nakkevõrgu või õngejadaga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti peajõe suhtes. Muudatuse eesmärk on kaitsta vanajõgedes kudemas käivaid ning talvituma suunduvaid kalu.Haugipüügi keeluajal ja ühtlasi ka kuderändel oleva latika kaitse eesmärgil on ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini Emajões keelatud kasutada konksu, millel on rohkem kui üks haru. Nii väheneb võimalus tahtmatult kasutada õngpüüniseid tragimiseks.Analoogselt Emajõele on tahtmatu või ka tahtliku tragimise võimaluse vähendamiseks ning kalade vigastamise vältimiseks keelatud põiklandi kasutamine Pärnu jõel Sindi paisust suudmeni ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini.

Lisainfo:

Aimar Rakko

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja