Kalapüük

Peipsi järvel algasid järjekordsed koristustalgud 

Kalale!, 23. mai 2017 21:00
Keskkonnainspektsiooni korraldusel algasid täna järjekordsed Peipsi järve koristustalgud, mille käigus eemaldatakse järvest sinna triivima jäänud ja veekogu risustavaid nakkevõrke.
 

Täna ja homme otsitakse ja tragitakse võrke Peipsi järve keskosas Mustvee piirkonnas. Keskkonnainspektsiooni maakondlikest büroodest on väljas kokku seitse alust – kaks võrgumasinaga varustatud laeva ja viis väiksemat paati. Mõlemal päeval osaleb ka üks kalurite paatkond.

„Mai alguses tegid Ida-Virumaa inspektorid koos naabermaakondade inspektoritega nii-öelda proovitragimise Peipsi põhjaosas, kuhu jää enne sulamist liikus. Kahe päevaga leiti 17 nakkevõrku, mis annab alust loota, et seekordne võrgusaak jääb varasemaga võrreldes väiksemaks,“ ütles Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna peainspektor Ivo Kask.

„Sel aastal õnnestus kaluritel enne jääminekut oma püügivahendid püügilt eemaldada. Varasematel aastatel on juhtunud, et jää on hakanud ootamatult suuremate tuulte mõjul liikuma ega ole jõutud püügivahendeid välja võtta. Siis on jää sulamise kohas ka rohkem püügivahendeid,“ selgitas Kask.

Koristustalgute teine etapp on planeeritud 30. ja 31. maiks, siis toimub targimine Peipsi lõunaosas Kallaste ümbruses.

Kase sõnul on tragimise piirkonnad valitud selle järgi, kust inspektorid on avastanud ja püügilt eemaldanud arvukamalt selguseta kuuluvusega püügivahendeid. Käesoleval aastal on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest eemaldatud 468 nakkevõrku, sellest enamik on leitud Peipsi põhja- ja keskosast.

Keskkonnainspektsioon korraldab Peipsi järve risuvõrkudest puhastamist alates 2006. aastast ehk juba 11. korda. Varasema 10 korraga on püügilt kokku eemaldatud ühtekokku ligi 6500 nakkevõrku kogupikkusega ca 450 km.

Ettevõtmist toetab rahaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainspektsioon